Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Ksenija Gazić, mag. ing. agr.

Ksenija Gazić, mag. ing. agr.

Lokacija ureda: 2. paviljon, prizemlje desno
telefon: +385 1 239 3972
e-mail: kgazic ( at ) agr.hr

Nastava