Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić

prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić

Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
Lokacija ureda: 7. paviljon
telefon: +385 1 462 7978
e-mail: jkkontic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda od 8 do 9

Akademske kvalifikacije

 • 1993 - 1999: doktor biotehničkih znanosti
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Utjecaj zatravljivanja vinograda na gospodarske značajke vinove loze, mikroorganizme i dinamiku hranjiva u tlu
 • 1987 - 1992: magistar prirodnih znanosti
  Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno matematički fakultet
  Organogeneza u kulturi nodijskih odsječaka vinove loze (Vitis vinifera L.)
 • 1982 - 1986: diplomirani inženjer agronomije
  Sveučilišta u Zagrebu Agronomski fakultet
  Metode sanitarne selekcije u klonskoj selekciji vinove loze

Radno iskustvo

 • 1987 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  1987. - 1992. stručni suradnik
  1992. - 2000. znanstveni asistent
  2000. - 2004. docent
  2004. - 2010. izvanredni profesor
  2010. - 2016. redoviti profesor u trajnom zvanju

Nastava

Znanstveni interesi

 • ekološko vinogradarstvo
 • biološke mjere njege vinogradarskih tala
 • sorte s tolerantnošću prema bolestima
 • očuvanje biološke raznolikosti Vitis vinifera L.
 • kultura tkiva

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Novi početak za stare hrvatske sorte vinove loze EU programi u provedbi
Razvoj sintetskih kimera vinove loze (Vitis vinifera L.) Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Vinogradarstvo i klimatske promjene na području Hrvatske Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Hlapive komponente drveta i njihov utjecaj na kakvoću vina Sveučilište u Zagrebu u provedbi
ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI ZA BIORAZNOLIKOST I MOLEKULARNO OPLEMENJIVANJE BILJA (CroP-BioDiv) Europski fond za regionalni razvoj u provedbi
Nove metode analize nepoželjnih mirisa u vinima autohtonih i udomaćenih kultivara Sveučilište u Zagrebu završen
Nove metode ekstrakcije aroma i polifenola u evaluaciji sorata vinove loze Sveučilište u Zagrebu završen
Unutarsortna raznolikost vinove loze i unaprjeđenje klonske selekcije MZOS završen
Uzroci netipične arome starenja u vinu MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Razvoj ekološkog vinogradarstva u Zagrebačkoj županiji introdukcijom prikladnih sorata vinove loze - II faza Suradnja s gospodarstvom završen
Izrada pilot projekta sustava navodnjavanja drvenastih kultura (vinove lize i masline) na osvojenim krškim površinama na području Donje polje - Jadrtovac Suradnja s tijelima uprave završen

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi

Publikacije

 • Karoglan Kontić, Jasminka; Rendulić Jelušić, Ivana; Tomaz, Ivana; Preiner, Darko; Marković, Zvjezdana; Stupić, Domagoj; Andabaka, Željko; Maletić, Edi. Polyphenolic Composition of the Berry Skin of Six Fungus-Resistant Red Grapevine Varieties. // International Journal of Food Properties. 19 (2016), 8; 1809-1824
 • Marković, Zvjezdana; Preiner, Darko; Stupić, Domagoj; Andabaka, Željko; Šimon, Silvio; Vončina, Darko; Maletić, Edi; Karoglan Kontić, Jasminka; Chatelet, Philippe; Engelmann, Florent. Cryopreservation and cryotherapy of grapevine (Vitis vinifera L.). // Vitis. 54 (2015)
 • Maletić, Edi; Karoglan Kontić, Jasminka; Pejić, Ivan.
  Vinova loza : ampelografija, ekologija, oplemenjivanje .
  Zagreb : Školska knjiga, 2008.
 • Mirošević, Nikola; Karoglan Kontić, Jasminka.
  Vinogradarstvo .
  Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2008.
 • Maletić, Edi; Sefc, M. Kristina; Steinkellner, Herta; Karoglan Kontić, Jasminka; Pejić, Ivan.
  Genetic characterization of Croatian grape cultivars and detection of synonymous cultivars in neighboring regions. // Vitis. 38 (1999) , 2; 79 - 83

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/155074

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=vnwjMRAAAAAJ&hl=en

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2015: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Prodekanica za nastavu
 • 2015: Sveučilište u Zagrebu
  Član Senata
 • 2008: Agronomski fakultet
  Predstojnica zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo
 • 2007: Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV – Pariz)
  Predstavnik Republike Hrvatske - Stručna skupina za vinogradarski okoliš i klimatske promjene –
 • 2006 - 2007: Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS)
  Član uređivačkog odbora časopisa
 • 2006: Sveučilište u Zagrebu
  Član Vijeća biotehničkih znanosti
 • 2005: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Voditeljica diplomskog studija Hortikultura