Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Sanja Slunjski

dr. sc. Sanja Slunjski

Zavod za ishranu bilja
Lokacija ureda: 2.paviljon, 2. kat, broj sobe 052
telefon: +385 1 239 4046
e-mail: sslunjski ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda od 10 do 12 sati

Radno iskustvo

  • 1987 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
    stručni savjetnik, znanstveni suradnik

Nastava

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=339712