Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Jasminka Špoljarić

Zavod za mljekarstvo
Lokacija ureda: 2. paviljon, 1. kat
telefon: +385 1 239 3904
e-mail: jspoljaric ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Akademske kvalifikacije

 • 2003 - 2010: doktor znanosti kemija - biokemija
  Prirodoslovno - matematički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
  Metalopeptidaze porodice M49: heterologna ekspresija, pročišćavanje i karakterizacija ljudskog ortolognog enzima
 • 1998 - 2003: magistar znanosti kemija - biokemija
  Prirodoslovno - matematički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
  Prolin-specifična aminopeptidaza bakterije Streptomyces rimosus
 • 1994 - 1998: dipl. inž. biokemijskog inženjerstva
  Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Priprava desulfoglukozinolata iz vodeno metanolnog ekstrakta kupusa za reverzno-faznu tekućinsku kromatografiju

Radno iskustvo

 • 2011 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  2012 - danas - Stručni savjetnik
  2011 - 2012 - Stručni suradnik
 • 1999 - 2011: Institut Ruđer Bošković
  2010-2011 - znanstveni novak - viši asistent - Laboratorij za celularnu biokemiju, Zavod za organsku kemiju i biokemiju
  2003-2010 - znanstveni novak - asistent - Laboratorij za celularnu biokemiju, Zavod za organsku kemiju i biokemiju
  1999-2003 - znanstveni novak - mlađi asistent - Laboratorij za celularnu biokemiju, Zavod za organsku kemiju i biokemiju

Znanstveni interesi

 • analitika mlijeka i mliječnih proizvoda
 • patvorenje mlijeka i mliječnih proizvoda

Usavršavanja

 • 20. 10. 2016. - 21. 10. 2016.: European Union Reference Laboratory for Milk and Milk Products, ANSES (French agency for food, environmental and occupational health and safety), Laboratory for food safety, Maisons-Alfort, Pariz, Fra (stručno)
  Radionica - Određivanje aktivnosti enzima alkalne fosfataze (ALP) u siru.
 • 14. 09. 2016. - 16. 09. 2016.: Technische Universitet in Munchen, Freising, Njemačka (mješovito)
  Seminar on Emerging Dairy Technologies, Innovative ways for Dairy Product and Process Design Sustainability - Novel Nutritional Concepts – New Functionalities and Structures
 • 25. 01. 2012. - 27. 01. 2012.: Hrvatsko mjeriteljsko društvo (stručno)
  Seminar “Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025”
 • 13. 03. 2011. - 18. 03. 2011.: Institute of Biochemistry Technische Universität, Graz, Austrija (znanstveno)
  Boravak u Laboratoriju za molekularnu enzimologiju.
  Stjecanje iskustva u radu na pročiščavanju proteina uz primjenu metoda molekularne biologije (kloniranje i ekspresija ciljanog proteina u pogodnom organizmu domaćina – na modelu kvaščeve DPP III u bakteriji E. coli).
 • 25. 09. 2004. - 25. 09. 2004.: Institut für Teoretische Chemie und Moleculare Structurbiologie, Universität Wien (znanstveno)
  Pre-conference Tutorial “Modern Methods of Mass Spectrometry in Chemistry and Biology” - u okviru kongresa 2nd Central European Conference Chemistry towards Biology održanog u Seggau Austrija
 • 05. 07. 2004. - 07. 07. 2004.: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (znanstveno)
  Introduction to Bioinformatics”, (attended the Practical Course)
 • 14. 09. 2000. - 26. 09. 2000.: Hrvatsko biofizičko društvo (znanstveno)
  7th International Summer School on Biophysics “Supramolecular Structure and Function”

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u provedbi
Optimizacija tempereture toplinske obrade mlijeka za proizvodnju ovčjeg jogurta Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Elementi ekološke proizvodnje i analitičke metode za dokazivanje izvornosti sira MZOS završen
Koagulacijska svojstva kozjeg mlijeka ovisno o koncentraciji uree Sveučilište u Zagrebu završen

Publikacije

 • Špoljarić, J., Plavljanić, D., Radeljević, B., Horvat Kesić, I., Antunac, N., Havranek, J. & Mikulec, N. (2017) Control of Ewe and Goat Cheeses Labelling on the Croatian Market. Food and Nutritional Sciences, 8 (4), 379-391. doi:10.4236/fns.2017.84026.
 • Špoljarić, J., Mikulec, N., Plavljanić, D., Radeljević, B., Havranek, J. & Antunac, N. (2013) Proving the adulteration of ewe and goat cheeses with cow milk using the reference method of isoelectric focusing of γ-casein. Mljekarstvo, 63 (3), 115-121.

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/231282?w_mentor=1

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&user=Vu2OBR8AAAAJ

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2011: Hrvatska mljekarska udruga - HMU - član
 • 2004 - 2005: Časopis kemičara i tehnologa Hrvatske - Kemija u industriji
  Korektura časopisa - Kemija u industriji
 • 2000: Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju - HDBMB - član