Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Aleksandar Brodski, dipl. ing.

Aleksandar Brodski, dipl. ing.

Lokacija ureda: Pokušalište Jazbina, Jazbina 142
telefon: ++385 01 2342 011
e-mail: abrodski ( at ) agr.hr

Projekti

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Utjecaj patvorenja satnih osnova na sigurnost, sastav i kakvoću meda i pčelinjeg voska Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju završen