Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Ivana Čačić, dipl. ing.

telefon: +385 1 455 0042
e-mail: icacic ( at ) agr.hr

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Biološka raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu završen