Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Mirela Osrečak

dr. sc. Mirela Osrečak

Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
Lokacija ureda: Jazbina 142
telefon: +385 1 462 7972
e-mail: mosrecak ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Akademske kvalifikacije

 • - 2014: Doktorska disertacija
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Utjecaj djelomične defolijacije i solarizacije na polifenolni sastav vina kultivara Merlot, Teran i Plavac mali (Vitis vinifera L.)
 • - 2005: Diplomski rad
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Utjecaj djelomične defolijacije na dozrijevanje i rodnost cv. Rizling rajnski (Vitis vinifera L.)

Radno iskustvo

 • 2007 - : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nastava

Znanstveni interesi

 • Utjecaj ekoloških uvjeta na fiziologiju vinove loze
 • Biološki potencijal polifenolnih spojeva u vinu
 • Klimatske promjene – ekologija vinove loze
 • Utjecaj ampelotehnike na fiziologiju vinove loze

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Vinogradarstvo i klimatske promjene na području Hrvatske Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Hlapive komponente drveta i njihov utjecaj na kakvoću vina Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Razvoj biotest metode za utvrđivanje osjetljivosti biljaka na rezidue herbicida Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Razvoj biotest metode za utvrđivanje rezidua i ispiranja herbicida u tlu Sveučilište u Zagrebu završen
UTJECAJ HERBICIDA I GNOJIVA NA KAKVOĆU VODA I TLA U HIDROMELIORIRANIM POVRŠINAMA MZO završen

Publikacije

 • Osrečak, Mirela; Karoglan, Marko; Kozina, Bernard, Influence of leaf removal and reflective mulch on phenolic composition and antioxidant activity of Merlot, Teran and Plavac mali wines (Vitis vinifera L.). // Scientia horticulturae. 209 (2016) ; 261-269
 • Osrečak, Mirela; Karoglan, Marko; Kozina, Bernard; Preiner, Darko, Influence of leaf removal and reflective mulch on phenolic composition of white wines. // Journal international des sciences de la vigne et du vin. 49 (2015) ; 183-193
 • Janjanin, Danijela; Karoglan, Marko; Herak Ćustić, Mirjana; Bubola, Marijan; Osrečak, Mirela; Palčić, Igor., Response of ‘Italian Riesling’ Leaf Nitrogen Status and Fruit Composition (Vitis vinifera L.) to Foliar Nitrogen Fertilization. // HortScience. 51 (2016) , 3; 262-267
 • Karoglan, Marko; Osrečak, Mirela; Maslov, Luna; Kozina, Bernard, Effect of Cluster and Berry Thinning on Merlot and Cabernet Sauvignon Wines Composition. // Czech journal of food sciences. 32 (2014) , 5; 470-476

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/348576

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=BtZXIpoAAAAJ&hl=hr