Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Šimun Zamberlin

dr. sc. Šimun Zamberlin

Zavod za mljekarstvo
Lokacija ureda: Paviljon 2, 1. kat, broj sobe: 020
telefon: +385 1 239 3904
e-mail: szamberlin ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Akademske kvalifikacije

 • - 2013: Doktor biotehničkih znanosti
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
 • - 1999: Diplomirani inženjer biotehnologije
  Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, smjer: biokemijsko inženjerstvo

Radno iskustvo

 • 2002 - : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Nastava

Znanstveni interesi

 • Fermentacija mlijeka
 • Mikrobiologija u mljekarstvu
 • Analitika mlijeka i mliječnih proizvoda

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u provedbi
Optimizacija tempereture toplinske obrade mlijeka za proizvodnju ovčjeg jogurta Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Koagulacijska svojstva kozjeg mlijeka ovisno o koncentraciji uree Sveučilište u Zagrebu završen

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/340336

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=qB8rmHgAAAAJ&hl=en&oi=ao

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2012: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mljekarstvo
  Voditelj kvalitete Referentnog laboratorija za mlijeko i mliječne proizvode
 • 2010: Hrvatska akreditacijska agencija
  Član radne skupine za međulaboratorijske usporedbe Hrvatske akreditacijske agencije.