Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Nataša Mikulec

doc. dr. sc. Nataša Mikulec

Zavod za mljekarstvo
Lokacija ureda: 2.paviljon, 1.kat
telefon: +385 1 239 3904
e-mail: nmikulec ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Akademske kvalifikacije

 • 2002 - 2010: doktorat
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.
  Naslov doktorskog rada: Promjene sadržaja topljivih peptida i aminokiselina tijekom zrenja Krčkog sira
 • 1995 - 2000: diplomski rad
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.
  Naslov diplomskog rada: Određivanje olova u kravljem mlijeku elektrotermičkom i plamenom atomskom apsorpcijskom spektrometrijom

Radno iskustvo

 • 2002 - : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mljekarstvo, docent voditelj laboratorija (od 2016.g);
  zaposlena na Agronomskom fakultetu od 15. veljače 2002. godine u zvanju stručnog suradnika.

Nastava

Znanstveni interesi

 • Analitika mlijeka i mliječnih proizvoda
 • Biokemija zrenja sira

Usavršavanja

 • 04. 10. 2017. - 07. 10. 2017.: Crolab (stručno)
  Crolab konferencija "Laboratory competence 2017"
 • 14. 09. 2016. - 16. 09. 2016.: Technical University of Munich, Njemačka (znanstveno)
  Seminar o novim tehnologijama u mljekarstvu "Seminar on Emerging Dairy Technologies - Sustainability Novel Nutritional Concepts, New Funkcionalities and Structure"
 • 14. 03. 2016. - 15. 03. 2016.: Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping (stručno)
  Seminar: "Siguran rad s kemikalijama"
 • 17. 09. 2015. - 19. 09. 2015.: MAKLAB (stručno)
  Konferencija: "International conference - Quality and competence 2015"
 • 05. 02. 2006. - 12. 12. 2009.: Institut Ruđer Bošković (znanstveno)
  Kao gost-istraživač na Institutu „Ruđer Bošković” u Zagrebu, udio u radu na znanstvenom projektu „Amino-beta- laktami-intermedijari u sintezi biološki interesantnih spojeva” odnosio se na razvoju analitičkih metoda visokoučinkovite tekućinske kromatografije obrnutih faza (RP-HPLC) povezanih s DAD i ELSD detektorima.

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u provedbi
Optimizacija tempereture toplinske obrade mlijeka za proizvodnju ovčjeg jogurta Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Elementi ekološke proizvodnje i analitičke metode za dokazivanje izvornosti sira MZOS završen
Koagulacijska svojstva kozjeg mlijeka ovisno o koncentraciji uree Sveučilište u Zagrebu završen
Primjena autohtonih bakterija mliječne kiseline u proizvodnji tradicionalnih sireva u Crnoj Gori MZO završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Inovativna tehnologija ukontroli mljekomata u cilju povećanja kvalitete i konkurentnosti proizvođača mlijeka VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen

Publikacije

 • 1. Mikulec, N., Habuš, I., Antunac, N., Vitale, Lj. & Havranek, J. (2013) The free amino acid profile of the Croatian ewe milk cheese "Krk cheese" during ripening. International journal of dairy technology, 66, 3; 390-395. doi: 10.1111/1471-0307.12032.

  2. Radeljević, B., Mikulec, N., Zamberlin, Š., Horvat, I., Maletić, M. & Antunac, N. (2012) The influence of sample preservation and freezing of cow's, goat's and ewe's milk on the freezing point value. Milchwissenschaft, 67, 2; 169-172.

  3. Antunac, N., Mikulec, N., Zamberlin, Š., Škevin Sović, J., Blažek, A., Horvat, I. & Havranek, J. (2010) Influence of various types of preserving milk samples on the number of somatic cells. Milchwissenschaft, 65; 313-316.

  4. Pavlinić, I., Mikulec, N., Kalit, S., Jakaša, I.,Havranek, J., Tudor, M. & Antunac, N. (2010) Influence of starter culture on peptide profiles of Krk cheese. Milchwissenschaft, 65, 3; 262-266.

  5. Mašek, T., Mikulec, Ž., Valpotić, H., Antunac, N., Mikulec, N., Stojević, Z., Filipović, N. & Pahović, S. (2008) The Influence of live yeast culture (Saccharomyces cerevisiae) on milk production and composition, and blood biochemistry of grazing dairy ewes during the milking period. Acta Veterinaria Brno, 77, 4; 547-554. doi:10.2754/avb200877040547

  6. Mikulec, N., Kalit, S., Havranek, J., Antunac, N., Horvat, I. & Prpić, Zvonimir (2008) Characteristics of traditional Croatian ewe's cheese from the island Krk. International journal of dairy technology, 61, 2; 126-132. doi: 10.1111/j.1471-0307.2008.00400.x

  7. Pavlović, I., Sikirić, M., Lukač-Havranek, J., Plavljanić, N. & Brajenović, N. (2004) Lead and cadmium levels in raw cow's milk from an industrialised Croatian region determined by electrothermal atomic absorption spectrometry. Czech journal of animal science, 49, 4; 164-168.

  8. Sikirić, M., Brajenović, N., Pavlović, I., Havranek-Lukač, J. & Plavljanić, N. (2003) Determination of metals in cow's milk by flame atomic absorption spectrophotometry. Czech Journal of Animal Science, 48, 11; 481-486.

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=322441

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&view_op=list_works&gmla=AJsN-F60mW3xibs3oq0vJ-vXpE8fZnOiyIqp1oozRJxGatsK-SzOLAdk6IAV2rXXFqf0ik2EyvoTHhGvotcdk1pt_QHjqLSGE1oozMA8TXIUFSfwdaiIgrA&user=e-z0PXcAAAAJ

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2013: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Rukovoditelj Referentnog laboratorija za mlijeko i mliječne proizvode
 • 2011: Časopis Mljekarstvo
  Član Uređivačkog odbora časopisa Mljekarstvo