Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Ivana Pajač Živković

doc. dr. sc. Ivana Pajač Živković

Zavod za poljoprivrednu zoologiju
Lokacija ureda: 3. paviljon, prizemlje, broj sobe 13
telefon: +385 1 239 3948
e-mail: ipajac ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: ponedjeljak od 10 do 11 sati

Akademske kvalifikacije

 • 2009 - 2012: Doktor znanosti
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Biologija, ekologija i genetika populacija jabukova savijača (Cydia pomonella L.) u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
 • 2001 - 2007: Diplomirani inženjer agronomije
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Inventarizacija samonikle vaskularne flore u voćnjacima pokušališta ''Jazbina''

Radno iskustvo

 • 2009 - : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  2009. - 2015. stručni suradnik
  2015. - 2016. viši stručni suradnik
  2016. - danas docent

Nastava

Znanstveni interesi

 • Entomologija
 • Integrirana zaštita voćaka i vinove loze
 • Taksonomska identifikacija stjenica i octenih muha
 • Molekularna identifikacija štetnika
 • Genetika jabukova savijača (Cydia pomonella L.)
 • Invazivni člankonošci

Usavršavanja

 • 14. 09. 2015. - 16. 09. 2015.: Sveučilište u Ljubljani, Biotehnički fakultet, Ljubljana, Slovenija (nastavno)
  Međunarodni LifeADA tečaj nastavnika - "Komunikacija i načini/metode prijenosa znanja"
 • 16. 11. 2009. - 18. 11. 2009.: Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska (znanstveno)
  Metodološki tečajevi u biologiji i medicini - "Molekularna filogenija"
 • 07. 04. 2008. - 11. 04. 2008.: Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska (znanstveno)
  Metodološki tečajevi u biologiji i medicini - "DNA i RNA"

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Monitoring rezistentnosti štetnika: nove metode detekcije i učinkovite strategije upravljanja rezistentnošću Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Innovative Real-time Monitoring and Pest control for Insects LIFE+ u provedbi
Biološka raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Simultaneously research of cultivation possibilities for strawberry in China and Croatia MZO u provedbi
Low pesticide IPM in sustainable and safe fruit production LIFE+ završen
Biološka raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu završen
Nepesticidne mjere zaštite bilja Sveučilište u Zagrebu završen
Biološka raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište u Zagrebu završen
Integrirane mjere zaštite od tehnoloških štetnika jabuke MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Primjena bisex atraktanata u praćenju i suzbijanju jabukova savijača u Međimurju VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen

Publikacije

 • Pajač Živković, I., Barić, B., Šubić, M., Seljak, G. & Mešić, A. (2017) First record of alien species Chymomyza amoena [Diptera, Drosophilidae] in Croatia. Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva, 9-10, 489-492.
 • Pajač Živković, I., Jemrić, T., Fruk, M., Buhin, J. & Barić, B. (2016) Influence of different netting structures on codling moth and apple fruit damages in northwest Croatia. ACS. Agriculturae conspectus scintificus, 81 (2), 99-102.
 • Matošević, D. & Pajač Živković, I. (2013) Strane fitofagne vrste kukaca i grinja na drvenastom bilju u Hrvatskoj. Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva, 3-4, 191-205.
 • Pajač, I., Božena, B., Mikac, M. & Pejić, I. (2012) New insights into the biology and ecology of Cydia pomonella from apple orchards in Croatia. Bulletin of Insectology, 65 (2), 185-193.
 • Pajač, I., Barić, B., Šimon, S., Mikac, K. & Pejić, I. (2011) An initial examination of the population genetic structure of Cydia pomonella (Lepidoptera : Tortricidae) in Croatian apple orchards. Journal of food agriculture & environment, 9 (3/4), 459-464.
 • Pajač, I., Pejić, I. & Barić, B. (2011) Codling Moth, Cydia pomonella (Lepidoptera: Tortricidae) - Major Pest in Apple Production: an Overview of its Biology, Resistance, Genetic Structure and Control Strategies. ACS. Agriculturae conspectus scintificus, 76 (2), 87-92.

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/335741

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=rpertjYAAAAJ&hl=en

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2013: IOBC (International Organisation for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and Plants), West Palaearctic Regional Section (WPRS) / Član
 • 2011: Entomologia Croatica, Službeno glasilo Hrvatskog entomološkog društva / Član uredničkog odbora
 • 2010 - 2014: Hrvatsko entomološko društvo / Tajnica
 • 2009 - 2016: Entomologia Croatica, Službeno glasilo Hrvatskog entomološkog društva / Tehnička urednica
 • 2008: Hrvatsko entomološko društvo / Član
 • 2008: Hrvatsko društvo biljne zaštite / Član