Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Ivica Kisić

prof. dr. sc. Ivica Kisić

Lokacija ureda: VI paviljon, I kat
telefon: 0038512393959
e-mail: ikisic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: dogovori putem emaila: ikisic@agr.hr

Akademske kvalifikacije

 • 1995 - 1998: Dr.sc. biotehničkih znanosti, znanstveno polje: poljoprivreda
  Doktor znanosti, u području biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda, grana: Ekologija i zaštita okoliša. Naslov doktorskoga rada: Utjecaj načina obrade tla na eroziju vodom na pseugdogleju središnje Hrvatske
 • 1989 - 1992: Magistar poljoprivrednih znanosti iz područja agroekologije
  Magistar agroekologije: naslov rada: Karakteristike zemljišniih kombinacija i njihova bonitetna vrijednost na području Podravine
 • 1982 - 1987: dipl.ing.agronomije
  Diplomski rad: Navodnjavanje u Republici Hrvatskoj

Radno iskustvo

 • 1994 - 2017: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Od znanstvenog novaka do profesora u trajnom zvanju
 • 1987 - 1994: Poljoprivredni institut Križevci
  Profesor visoke škole na predmetima pedologija i poljoprivredne melioracije

Nastava

Nastava izvan Agronomskog fakulteta

 • Zaštita tla
  Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu, specijalistički studij Ekoinženjerstvo
 • Gradska poljoprivreda
  Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu, specijalistički studij Ekoinženjerstvo

Znanstveni interesi

 • zaštita tla, ekološka poljoprivreda, obrada tla,

Usavršavanja

 • 30. 05. 2016. - 14. 06. 2016.: Szent Istvan University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, Godollo, Hungary (znanstveno)
 • 20. 04. 2013. - 01. 05. 2013.: Kyoto University & Niigata University, Japan (znanstveno)
  Mjere ublažavanja prirodnih katastrofa - poplave i bujični tokovi
 • 14. 04. 2004. - 13. 05. 2004.: University of Hohenheim, Department of Ecological agriculture and Institute for Soil Science (znanstveno)

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Hiperspektralno snimanje kukuruza u svrhu procjene sadržaja ukupnog dušika i prinosa na razini lista i pokrova Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Bioremedijacija tla konopljom pri različitoj reakciji tla Sveučilište u Zagrebu završen
Biljno-uzgojne mjere za poboljšanje kakvoće proizvoda iz ekološke poljoprivrede MZOS završen
Konzervacijsko gospodarenje na tlima izloženim djelovanju erozije vodom MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Monitoring poljoprivrednih tala na području CPS Molve Ostalo završen
Monitoring poljoprivrednih tala na području CPS Molve Ostalo završen
Usluge provođenja edukacije o ekeloškoj poljoprivredi Ostalo završen
Uzorkovanje tla s ciljem utvrrđivanja trenutnih fizikalnih i kemijskih značajki tla u istraživanom prostoru Ostalo završen
Izrada agroekoloških analiza stanja tla na prostorima rudarskih objekata Suradnja s gospodarstvom završen
Monitoring poljoprivrednih tala na području utjecaja CPS Molve Suradnja s gospodarstvom završen
Usluga izrade eleborata nultog stanja područja objekata za preradu plina Molve i EP Žutica i područja objekata frakcionacije Ivanić Grad i EP Ivanić Suradnja s gospodarstvom završen
Usluga uzorkovanja i analize tla za ekspertizu Suradnja s gospodarstvom završen
Monitoring poljoprivrednih tala i šumskog ekosusutava na području CPS Molve Suradnja s tijelima uprave završen
Savjetovanje, predavanje, stručna pomoć pri ustroju mini laboratorija za tlo Suradnja s tijelima uprave završen

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Lifelong Learning for Sustainable Agriculture in Alps-Adriatic Region Ostalo završen

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=174323

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?view_op=search_authors&mauthors=kISIC+iVICA&hl=hr&oi=ao