Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Klara Barić

Osobne informacije

Izvanredni profesor (2016)
Zavod za herbologiju
Paviljon 5, 3. kat
telefon: +385 01 239 3776
e-mail: kbaric ( at ) agr.hr

Nastavna djelatnost

Preddiplomski studij (Bs)

 • Primjenjena herbologija (koordinator)
 • Herbicidi (kordinator)
 • Zaštita povrća i ukrasnog bilja od štetočinja (suradnik)
 • Poljoprivreda i okoliš (suradnik)

Diplomski studij

 • Specijalna herbologija (koordinator)
 • Legislativa u zaštiti bilja (koordinator)
 • Interakcije herbicida u tlu (koordinator)
 • Žitarice-zrnate i škrobnate kulture (suradnik)

Poslijediplomski doktorski studij

 • Napredni sustavi suzbijanja korova (koordinator)

Znanstveni interesi

 • Integrirana i ekološki prihvatljiva primjena herbicida
 • Primjena herbicida u malim kulturama i malim namjenama
 • Učinkovitost herbicida
 • Ponašanje herbicida u okolišu
 • Biologija i ekologija korova
 • Nekemijske mjere suzbijanja korova

Znanstveni i stručni projekti

 1. 2013-2015. "Enhancement of collaboration between science, industry and farmers: Technology transfer for integrated pest management (IPM) in sugar beet as the way to improve farmer's income and reduce pesticide use", Science and Innovation Investment Fund Grant Scheme, EuropeAid/131920/M/ACT/HR, suradnik
 2. 2015. Ponašanje novih herbicida u polju kukuruza u okolici Zagreba, HAZU, suradnik
 3. 2013-2014 „Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje površinskih i podzemnih voda u Republici Hrvatskoj“ (Hrvatske vode), suradnik
 4. 2010-2013. “International joint Master degree in Plant Medicine” (158875-TEMPUS-1-2009-1-IT-2007 -TEMPUS-JPSR), suradnik
 5. 2007-2014. «Ekološki prihvatljiva zaštita od korova u sustavu integrirane biljne proizvodnje“ (MZT), voditelj
 6. 2010. «Suzbijanje korova u luku u odnosu na način i cilj uzgoja» (Ministarstvo poljoprivrede), voditelj
 7. 2004-2007. «Suzbijanje korova u povrću (luk, rajčica, špinat) kod uzgoja izravnom sjetvom sjemena» (Ministarstvo poljoprivrede), voditelj
 8. 2005-2007. «Limundžik (Ambrosia artemisiifolia L.)- raširenost, biologija, ekologija, štetnost i mjere suzbijanja (MPŠVG), suradnik
 9. 2002-2004. «Mogućnost primjene smanjenih količina herbicida» (MZT), suradnik
 10. 1998-2000. «Rezistentnost korova na herbicide» (MZT), suradnik

Akademske kvalifikacije

2009. - Doktorski rad

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Osjetljivost nekih roditeljskih komponenata i Bc hibrida kukuruza (Zea mays L.) na herbicid nikosulfuron, Mentor: prof. dr. sc. Boris Varga

2000. - Magistarski rad

Poljoprivredni fakultet Osijek, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer Osijek
Djelotvornost fungicida na Fusarium spp. na klasu pšenice i utjecaj na prinos pšenice, Mentor: prof. dr. sc. Bogdan Cvjetković

1985.- Diplomski rad

Poljoprivredni fakultet Osijek, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer Osijek
Proizvodnja duhana tipa Virđinija, Mentor: prof. dr. sc. Andrija Kristek

Znanstveno usavršavanje

Integrated Pest Management, Universita degli studi di Bari "Aldo Moro", Bari, Italia, 19.-23. studeni 2012.

Radno iskustvo

1998-danas

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1997-1998

Herbos d.d. Sisak

1986-1997

PPK Kutjevo

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • Član društva Hrvatsko društvo biljne zaštite (HDBZ)
 • Član European Weed Research Society (EWRS)
 • Član Povjerenstva za sredstva za zaštitu bilja i ostatke sredstava za zaštitu bilja (Ministarstvo poljoprivrede)
 • Član Povjerenstva za izradu tehnoloških uputa iz područja integriranog ratarstva (Ministarstvo poljoprivrede)
 • Član Povjerenstva za izradu tehnoloških uputa iz područja integriranog povrćarstva (Ministarstvo poljoprivrede)
 • Član uređivačkog odbora Glasila biljne zaštite

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=278905