Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Bernard Kozina

telefon: +385 1 462 7980
e-mail: bkozina ( at ) agr.hr

Nastava

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Hlapive komponente drveta i njihov utjecaj na kakvoću vina Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Nove metode analize nepoželjnih mirisa u vinima autohtonih i udomaćenih kultivara Sveučilište u Zagrebu završen
Nove metode ekstrakcije aroma i polifenola u evaluaciji sorata vinove loze Sveučilište u Zagrebu završen
Potencijal polifenolnih spojeva sorti vinove loze MZOS završen