Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Tajana Krička

prof. dr. sc. Tajana Krička

Lokacija ureda: 4 paviljon, prizemlje
telefon: +385 1 239 3818
e-mail: tkricka ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: utorak od 12 do 14

Akademske kvalifikacije

 • 1986 - 1993: dr. sc. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 • 1983 - 1985: mr. sc. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 • 1978 - 1982: dipl.ing. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Radno iskustvo

 • 1983 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nastava

Znanstveni interesi

 • posliježetvena tehnologija
 • tehnologija proizvodnje krmnih smjesa
 • proizvodnja energije iz biomase
 • gospodarenje otpadom u poljoprivredi

Usavršavanja

 • 13. 03. 1998. - 09. 05. 1998.: The William Davidson Institute, University of Michigan (mješovito)
 • 10. 04. 1989. - 20. 04. 1989.: Austrian Biofuels Institute (mješovito)
 • 25. 11. 1987. - 05. 12. 1987.: Državni institut za energetiku Republike Mađarske (mješovito)
 • 15. 07. 1984. - 15. 09. 1984.: Kansas State University (mješovito)

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu Europski fond za regionalni razvoj - program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020 u provedbi
Growing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineries“ – GRACE Horizon 2020 u provedbi
Pretvorba ostataka poljoprivredne proizvodnje i energetskih kultura u energiju i proizvode dodane vrijednosti – proizvodnja bioulja i biougljena Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Zbrinjavanje mulja kroz proizvodnju energetskih kultura Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Mogućnosti smanjenja emisije ispušnih plinova kod traktorskih motora Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Energetska svojstva posliježetvenih ostataka novih sorata soje Sveučilište u Zagrebu završen
Energetska svojstva posliježetvenih ostataka novih sorata soje - proizvodnja bioplina Sveučilište u Zagrebu završen
Iskoristivost ostataka buče kao komponente u proizvodnji bioplina za potrebe obnovljivih izvora energije Sveučilište u Zagrebu završen
Saniranje tehnoloških nusproizvoda iz proizvodnje biodizela do energije MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Potencijal proizvodnje zelene energije iz ostataka ratarske proizvodnje VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi u provedbi
Potencijal energetske kulture Sida Hermaphrodita na ekološkom poljoprivrednom gospodarstvu VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Uvođenje trave Miscanthus kao energetske kulture za grijanje plastenika na OPG-u VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede ESF u provedbi

Publikacije

 • Krička, Tajana; Matin, Ana; Bilandžija, Nikola; Jurišić, Vanja; Antonović, Alan; Voća, Neven; Grubor, Mateja.
  Biomass valorization of Arundo donax L., Miscanthus × giganteus and Sida hermaphrodita for biofuel production. // International Agrophysics. 31 (2017) ; 575-581
 • Krička, Tajana; Matin, Ana; Kalambura, Sanja; Bobinac, Darinka; Jurišić Vanja; Grubor Mateja (2017): Quality Characteristics of Cut Carnations Held in Various Water-based Solution. ACS. Agriculturae conspectus scintificus. 82, 1; 49-54
 • Krička, Tajana; Grubor, Mateja; Jurišić, Vanja; Leto, Josip; Voća, Neven; Bilandžija, Nikola; Matin, Ana (2017): Nova energetska kultura Sida hermaphrodita u Republici Hrvatskoj. Glasnik zaštite bilja. 40, 5; 44-49
 • Krička, Tajana; Voća, Neven; Jurišić, Vanja; Matin, Ana; Bilandžija, Nikola; Antonović, Alan; Slipčević, Danijela (2017): Pretvorba poljoprivrednih ostataka i energetskih kultura u energiju i proizvode dodane vrijednosti – bioulje i biougljen, 52st Croatian and 12th International Symposium on Agriculture, 659-663
 • Krička, Tajana; Matin, Ana; Voća, Neven; Jurišić, Vanja; Bilandžija, Nikola (2015): Reuse of rapeseed by-products from biodiesel production. Spanish journal of agricultural research. 13, 1; e0207-1-e0207
 • Krička, Tajana; Toth, Ivan; Kalambura, Sanja; Jovičić, Nives (2014): Efficiency of Alkaline Hydrolysis Method in Environment Protection. Collegium antropologicum. 38, 2; 487-492

Bibliografija (CROSBI): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=95395

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&user=kVaWyB4AAAAJ

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2017 - 2018: Ministarstvo poljoprivrede
  Članica radne skupine za prevenciju i smanjenje nastanka otpada od hrane
 • 2017 - 2018: Akademija poljoprivrednih znanosti
  Dopredsjednica Akademije poljoprivrednih znanosti- Odjel za interdisciplinarne znanosti
 • 2015 - 2018: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Članica odbora Agronomskog fakulteta za izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i znanstvena znanja
 • 2013 - 2017: MZOS
  Zamjenica predsjednika područnog znanstvenog vijeća biotehničkih znanosti
 • 2013 - 2015: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Osnivačica i potpredsjednica Savjeta lokalne uprave i samouprave Agronomskog fakulteta
 • 2013 - 2015: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Osnivačica i predsjednica Gospodarskog savjeta Agronomskog fakulteta
 • 2012 - 2017: Sveučilište u Zagrebu
  Članica/potpredsjednica Područnog znanstvenog vijeća za biotehničke znanosti
 • 2012 - 2015: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Predsjednica povjerenstva za izradu akcijskih planova Agronomskog fakulteta
 • 2012 - 2015: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Predsjednica povjerenstva za strateško planiranje Agronomskog fakulteta
 • 2012 - 2015: Sveučilište u Zagrebu
  Članica Senata
 • 2012 - 2015: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Dekanica
 • 2012 - 2013: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Predsjednica odbora za izradu i provedbu Samoanalize Agronomskog fakulteta za razdoblje 2008-2012
 • 2011 - 2016: HAZU
  Članica Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode HAZU
 • 2007 - 2018: HAZU
  Tajnik Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo
 • 2005 - 2013: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Voditeljica Bs studija Poljoprivredna tehnika