Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Ana Žgomba Maksimović, mag. ing. agr.