Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Ana Pintar

Zavod za herbologiju
Lokacija ureda: 5. paviljon, 3. kat, broj sobe 056
telefon: +385 1 239 3606
e-mail: apintar ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Akademske kvalifikacije

 • 2015 - 2020: Doktor znanosti
  Biotest metoda utvrđivanja rezidua mezotriona u dva tipa tla
 • 2012 - 2014: Magistra inženjerka zaštite bilja
  Nove metode u suzbijanju žičnjaka
 • 2009 - 2012: Sveučilišna prvostupnica inženjerka zaštite bilja
  Poboljšanje genetske otpornosti i tolerantnosti na štetočinje kod kukuruza

Radno iskustvo

 • 2014 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nastava

Znanstveni interesi

 • Integrirana i ekološki prihvatljiva primjena herbicida
 • Interakcija herbicid – tlo – biljka - okoliš
 • Biologija i ekologija korova
 • Nekemijske mjere suzbijanja korova

Usavršavanja

 • 06. 09. 2015. - 11. 09. 2015.: Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) (nastavno)

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Razvoj biotest metode za utvrđivanje osjetljivosti biljaka na rezidue herbicida Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj (2018-2020.) Ministarstvo poljoprivrede u provedbi
Razvoj biotest metode za utvrđivanje rezidua i ispiranja herbicida u tlu Sveučilište u Zagrebu završen
Biološki parametri nicanja korova za evaluaciju transfera modela Alertinf iz Italije u Hrvatsku Sveučilište u Zagrebu završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Herbicidni "Axial + partneri" pokus u 2019. Suradnja s gospodarstvom u provedbi

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=348565

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=bu4UXuQAAAAJ&hl=hr