Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Valentina Šoštarčić, mag. ing. agr.

Zavod za herbologiju
Lokacija ureda: 5. paviljon, 3. kat, soba 062
telefon: +385 1 239 4086
e-mail: vsostarcic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: ponedjeljak od 12 do 14 srijeda od 10 do 12

Akademske kvalifikacije

 • 2014 - 2016: Magistra inženjerka fitomedicine (mag. ing. agr.)
  Diplomski rad:
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Utjecaj razvojnog stadija, doze topramezona i adjuvanta na osjetljivost koštana
  Mentor: doc. dr. sc. Maja Šćepanović
 • 2011 - 2014: Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka zaštite bilja (univ. bacc. ing. agr.)
  Završni rad:
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Učinak reduciranih doza topramezona u kombinaciji s adjuvantima na lobodu (Chenopodium album) i koštan (Echinochloa crus-galli) u kukuruzu
  Mentor: doc. dr. sc. Maja Šćepanović

Nastava

Znanstveni interesi

 • Biologija i ekologija korova
 • Prognozni i bio-ekonomični modeli
 • Primjena reduciranih doza herbicida u kombinaciji s adjuvantima
 • Integrirano suzbijanje korova

Usavršavanja

 • 30. 06. 2017. - 30. 10. 2017.: Sveučilište u Padovi Department of Agronomy, Food, Natural resources, Animals and Environment (DAFNAE) (stručno)
 • 15. 06. 2014. - 15. 09. 2014.: Sveučilište u Padovi Department of Agronomy, Food, Natural resources, Animals and Environment (DAFNAE) (stručno)

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Razvoj biotest metode za utvrđivanje osjetljivosti biljaka na rezidue herbicida Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj (2018-2020.) Ministarstvo poljoprivrede u provedbi
Razvoj biotest metode za utvrđivanje rezidua i ispiranja herbicida u tlu Sveučilište u Zagrebu završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Pre em i post em primjena herbicida IFT+TCM+CSA u kukuruzu Suradnja s gospodarstvom u provedbi

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=354356