Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Milan Mesić

prof. dr. sc. Milan Mesić

telefon: +385 1 239 3956
e-mail: mmesic ( at ) agr.hr

Nastava

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Procjena genetske adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja prema tolerantnosti na sušu Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Hiperspektralno snimanje kukuruza u svrhu procjene sadržaja ukupnog dušika i prinosa na razini lista i pokrova Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Bioremedijacija tla konopljom pri različitoj reakciji tla Sveučilište u Zagrebu završen
Biljno-uzgojne mjere za poboljšanje kakvoće proizvoda iz ekološke poljoprivrede MZOS završen
Gnojidba dušikom prihvatljiva za okoliš MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Postavljanje poljskog pokusa s ciljem istraživanja učinkovitosti naručiteljevih proizvoda u poljoprivredi Suradnja s gospodarstvom u provedbi
Monitoring vode iz drenskih cijevi za 2015. godinu Ostalo završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi za 2016. godinu Ostalo završen
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Moslavka d.d. Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_PIK Vinkovci d.d. Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Vupik Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Belje Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_PIK Vinkovci Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Vupik Suradnja s gospodarstvom završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2014. godini Suradnja s gospodarstvom završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi za 2013. godinu Suradnja s gospodarstvom završen