Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Marko Vuković, mag. ing. agr.

Lokacija ureda: 1. paviljon, 3. kat, broj sobe 035
telefon: +385 1 239 4032
e-mail: mvukovic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: utorak, od 09 do 11

Akademske kvalifikacije

 • 2013 - 2015: Magistar inženjer hortikulture
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Naslov diplomskog rada: "Vegetativni i generativni rast i kakvoća ploda crne bazge (Sambucus nigra L.)".
 • 2010 - 2013: Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer hortikulture
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Naslov završnog rada: "Djelovanje podloga na kakvoću plodova voćaka".

Radno iskustvo

 • 2015 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  28. 04. 2015. - 31. 12. 2016.: stručni suradnik
  01. 01. 2017. - danas: asistent

Nastava

Znanstveni interesi

 • Lupinasto voće
 • Introdukcija manje poznatih voćnih vrsta
 • Podloge voćaka
 • Učinak agroekoloških čimbenika na kakvoću voća

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Održanje kakvoće breskve i nektarine poslije berbe toplinskim tretmanom potapanja u toplu vodu Sveučilište u Zagrebu u provedbi

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=%20362954

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=1L7U9n8AAAAJ