Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Ante Biško

Lokacija ureda: 6. paviljon,1. kat, soba 114
telefon: +385 1 239 3794
e-mail: abisko ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: Hrvatski, engleski, njemački
Termin konzultacija: srijeda 9-12

Akademske kvalifikacije

 • 1995 - 1999: Agronomski fakultet Zagreb
  Doktorirao na Agronomskom fakultetu Zagreb (dr.sc.)
 • 1992 - 1994: Prirodoslovno-matematički fakultet
  Završio interdisciplinarni posliediplomski studij na PMF-u, (mr. sc.) smjer molekularna i stanična biologija
 • 1983 - 1988: Agronomski fakultet Zagreb
  Završio Agronomski fakultet, (dipl. ing. agr.); smjer voćar-vinogradar-vinar

Radno iskustvo

 • 2017 - : Agronomski fakultet Zagreb
  doc. dr. sc. (fiziologija bilja)
 • 2012 - 2017: Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo
  voditelj laboratorija i viši stručni savjetnik u Zavodu za voćarstvo
 • 2012 - 2012: Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo
  v.d. predstojnik Zavoda za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo
 • 2009 - 2012: Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo
  v.d. predstojnik Zavoda za poljoprivrednu proizvodnju i hranu
 • 2003 - 2009: Zavod za voćarstvo (ustanova)
  Ravnatelj Zavoda za voćarstvo (u dva mandata)
 • 1999 - 2003: Ministarstvo poljoprivrede
  viši stručni savjetnik za rasadničarstvo (voćno, lozno, dendrološko), vinogradarstvo i voćarstvo
 • 1990 - 1999: Agronomski fakultet Zagreb
  Znanstveni asistent na Zavodu za ishranu bilja

Nastava

Znanstveni interesi

 • Fiziologija bilja, Ekofiziologija, Ishrana bilja,
 • Rasadničarstvo, (Pred)introdukcija sorti i podloga voćnih vrsta
 • Voćarstvo, Suvremene tehnologije uzgoja voćaka,
 • Učinci investicija u voćarstvu i Programa ruralnog razvoja

Usavršavanja

 • 04. 12. 2005. - 09. 12. 2005.: EC (European Commission) (mješovito)
  Pristupni pregovori o ulasku Republike Hrvatske u EU
 • 02. 04. 2001. - 07. 04. 2001.: lEcole nationale dAgriculture de Meknes (Maroc) / COI (Madrid, Španjolska) (znanstveno)
  Multiplikacija i certifikacija masline

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Inovativne tehnologije povećanja iskorištenja dušika u proizvodnji ječma Sveučilište u Zagrebu u provedbi

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): https://bib.rb.hr