Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Marina Anić, mag. ing. agr.

Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
Lokacija ureda: Jazbina 142
telefon: +385 1 462 7977
e-mail: mseparovic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Akademske kvalifikacije

 • 2012 - 2015: magistra inženjerka hortikulture
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, "Utjecaj priprave uzoraka grožđa kultivara Regent na sastav pojedinačnih polifenola"

Radno iskustvo

 • 2017 - : Agronomski fakultet u Zagrebu
  2017.- - asistent
 • 2015 - 2017: Blato 1902
  2015.-2017. - enolog

Nastava

Znanstveni interesi

 • Stolno grožđe
 • Ekologija vinove loze- klimatske promjene
 • Fiziologija vinove loze