Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Helena Virić Gašparić, mag. ing. agr.

Zavod za poljoprivrednu zoologiju
Lokacija ureda: 3. paviljon, prizemlje, soba 010
telefon: +385 1 239 3804
e-mail: hviric ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: utorak od 10 do 12 sati

Akademske kvalifikacije

 • 2010 - 2012: Magistra inženjerka fitomedicine;
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Entomofauna šipka (Punica granatum L.), Voditelj: dr. sc. Antonela Kozina
 • 2006 - 2010: Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka zaštite bilja;
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Suzbijanje žičnjaka, lisnih uši i tripsa na duhanu insekticidima primijenjenim pri presađivanju, Voditelj: prof. dr. sc. Renata Bažok

Radno iskustvo

 • 2013 - 2017: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  2017 - sada: Asistent, Zavod za poljoprivrednu zoologiju
  2015 - 2017: Stručni suradnik, ESF projekt "Unaprjeđenje ljudskog kapitala profesionalnim razvojem kroz istraživački program u fitomedicini", HR.3.2.01-0071
  2014 - 2015: Stručni suradnik, TEMPUS projekt "Cjeloživotno učenje za održivu poljoprivredu u regiji Alpe-Dunav-Jadran", 2013-4592/001-001
  2013 - 2014: Stručni suradnik, Ured za međunarodne odnose

Nastava

Znanstveni interesi

 • Entomologija
 • Štetnici ratarskih i povrtlarskih kultura
 • Integrirana zaštita bilja od štetnika
 • Biološki insekticidi
 • Fitofarmacija i ekotoksikologija
 • Rezidue sredstava za zaštitu bilja

Usavršavanja

 • 13. 03. 2017. - 16. 05. 2017.: Szent Istvan University, Poljska (znanstveno)
  E-predmet: "Introduction to Scientific Communication".
  Voditelj usavršavanja: Zsuzsanna Heltai
 • 01. 11. 2016. - 31. 03. 2017.: Sveučilište u Sarajevu Poljoprivredno-Prehrambeni fakultet, Institut za Zaštitu bilja, Sarajevo (znanstveno)
  Mobilnost studenata poslijediplomskih studija u okviru Erasmus+ programa, Ključne aktivnosti 1 (KA107).
  Voditelj mobilnosti: prof. dr. sc. Nedžad Karić
 • 01. 06. 2016. - 30. 06. 2016.: Julius Kühn-Institut, Federal Research Centre for Cultivated Plants Institute of Ecological Chemistry, Plant Analysis and Stored Product Protection, Berlin (znanstveno)
  Specijalizacija iz laboratorijskih tehnika utvrđivanja rezidua neonikotinoida u uzorcima biljnog i životinjskog tkiva.
  Voditelj usavršavanja: Dr. Detlef Schenke.
 • 22. 02. 2016. - 26. 02. 2016.: Sveučilište u Zagreb Agronomski fakultet (znanstveno)
  Radionica: Determinacija vrsta porodice Carabidae (trčci).
  Voditelj usavršavanja: Teun van Gijzen
 • 20. 09. 2015. - 25. 09. 2015.: Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu (znanstveno)
  Radionica: "Scientific Communication and Publishing".
  Voditelji usavršavanja: dr. Stephen Venn, ESPOO Association for Nature Conservation, ESPYY Finland i Prof. Gabor Lövei, Aarhus University, Denmark.
 • 01. 03. 2012. - 29. 06. 2012.: University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (znanstveno)
  Mobilnost studenata diplomskog studija u okviru CEEPUS programa.
  Voditelj mobilnosti: prof. Hans Peter Kaul, PhD

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Monitoring rezistentnosti štetnika: nove metode detekcije i učinkovite strategije upravljanja rezistentnošću Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Monitoring rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj (2018-2020.) Ministarstvo poljoprivrede u provedbi
Unaprjeđenje ljudskog kapitala profesionalnim razvojem kroz istraživački program u fitomedicini Europski socijalni fond u provedbi

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Povećanje konkurentnosti i osiguranje proizvodnje šećerne repe uvođenjem alternativnih i nepesticidnih metoda suzbijanja štetnika VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi u provedbi

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Lifelong Learning for Sustainable Agriculture in Alps-Adriatic Region Ostalo završen

Publikacije

 • Bažok, R., Šatvar, M., Radoš,. Drmić, Z., Lemić, D., Čačija, M., Virić Gašparić, H. (2016) Comparative Efficacy of Classical and Biorational Insecticides on Sugar Beet Weevil, Bothynoderes punctiventris Germar (Coleoptera: Curculionidae), Plant protection science, 52 (2),134-141
 • Lemić, D., Benitez, H., A., Püschel, T., A., Virić Gašparić, H., Šatvar, M., Bažok, R. (2016) Ecological morphology of the sugar beet weevil Croatian populations: evaluating the role of environmental conditions on body shape, Zoologischer Anzeiger, 260, 25-32
 • Virić Gašparić, H., Drmić, Z., Čačija, M., Graša, Ž., Petrak, I., Bažok, R., Lemic, D. (2017) Impact of environmental conditions and agro-technical factors on ground beetle populations in arable crops, Applied ecology and environmental research, 15 (3), 697-711
 • Lemic, D., Čačija, M., Virić Gašparić, H., Drmić, Z., Bažok, R., Pajač Živković, I. (2017) The ground beetle (Coleoptera: Carabidae) community in an intensively managed agricultural landscape, Applied Ecology and Environmental Research, 15 (4), 661-674
 • Drmić, Z., Čačija, M., Virić Gašparić, H., Lemić, D., Bažok, R. (2016) Endogaeic ground beetles fauna in oilseed rape field in Croatia, Journal of central European agriculture, 17(3), 675-684
 • Bažok, R., Čačija, M., Lemić, D., Virić Gašparić, H., Drmić, Z. (2017) Rezistentnost krumpirove zlatice na insekticide, Glasilo biljne zaštite. 17 (5), 460-468

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=360783

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=rvRk0GsAAAAJ&hl=en

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2016: Hrvatsko entomološko društvo
  2016 - nadalje: član
 • 2010: Hrvatsko društvo biljne zaštite
  2010 - 2017: član
  2017 - nadalje: tajnik