Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Marija Galić, mag. ing. agr.

Zavod za opću proizvodnju bilja
Lokacija ureda: 6. paviljon, 2. kat, broj sobe 201
telefon: +385 1 239 4090
e-mail: mcacic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: vremenski neodređeno

Akademske kvalifikacije

 • 2012 - 2015: Diplomski rad
  „Utjecaj gnojidbe mineralnim dušikom na sadržaj nitrata u salati (Lactuca sativa L.) “
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2009 - 2012: Završni rad
  „Utjecaj turizma na okoliš “
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

 • 2017 - : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Asistent
 • 2015 - 2016: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Stručni suradnik - program stručnog osposobljavanja

Nastava

Znanstveni interesi

 • Agroekologija, globalna ekologija, agroklimatologija

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu Europski fond za regionalni razvoj - program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020 u provedbi
Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i voda Hrvatska zaklada za znanost u provedbi

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Monitoring okoliša na pogonu Molve, CPS III-2020 Ostalo u provedbi
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2018. godini Ostalo u provedbi
Postavljanje poljskog pokusa s ciljem istraživanja učinkovitosti naručiteljevih proizvoda u poljoprivredi Suradnja s gospodarstvom u provedbi
Primjena gipsa, sumpora i organskog gnoja na melioriranim zaslanjeno-alkalnimtlima u dolini Raše Suradnja s gospodarstvom u provedbi
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2015. godini Ostalo završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2016. godini Ostalo završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2017. godini Ostalo završen
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2017 Ostalo završen
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2018 Ostalo završen
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2019 Ostalo završen
Izrada agroekoloških analiza stanja tla na prostorima rudarskih objekata Suradnja s gospodarstvom završen
Usluga uzorkovanja i analize tla za ekspertizu Suradnja s gospodarstvom završen
Gospodarenje tlom i klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave završen
Monitoring poljoprivrednih tala i šumskog ekosusutava na području CPS Molve Suradnja s tijelima uprave završen

Publikacije

 • Bogunović, Igor; Bilandžija, Darija; Andabaka, Željko; Stupić, Domagoj; Rodrigo-Comino, Jesús; Ćaćić, Marija; Brezinščak, Luka; Maletić, Edi; Pereira, Paulo. Soil compaction under different management practices in a Croatian vineyard. // Arabian Journal of Geosciences. 10 (2017) , 340; 1-9 (članak, znanstveni). doi: 10.1007/s12517-017-3105-y
 • Mesić, Milan; Zgorelec, Željka; Perčin, Aleksnadra; Ćaćić, Marija. UTJECAJ DUŠIČNE GNOJIDBE NA SADRŽAJ MINERALNOG DUŠIKA U DRENSKOJ VODI // Hidrotehničke melioracije u Hrvatskoj-stanje i izazovi / Biondić, Danko ; Holjević, Danko ; Vizner, Marija (ur.). Zagreb : Hrvatske vode, 2016. 297-305 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad)
 • Ćaćić, Marija; Perčin, Aleksandra; Zgorelec, Željka; Mesić, Milan. Chromatography Separation and Detection od Nitrate ions in Lettuce (Lactuca sativa) // 16th International Chromatography School / Ašperger, Danijela ; Bolanča, Tomislav ; Ukić Šime (ur.). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology, 2016. 10-11 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/362096

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=hN7N-7gAAAAJ&hl=hr