Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Boro Mioč

prof. dr. sc. Boro Mioč

Zavod za specijalno stočarstvo
Lokacija ureda: II paviljon, 2 kat, soba 060
telefon: +385 1 239 3867
e-mail: bmioc ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: Srijeda 10-12 sati

Akademske kvalifikacije

 • 1991 - 1997: Doktorska disertacija
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Povezanost pasmine i intenziteta rasta s kemijskim sastavom jarećeg mesa
 • 1987 - 1989: Magistarski rad
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Utjecaj pasmine i veličine legla na mliječnost koza u prvoj laktaciji
 • 1982 - 1986: Diplomski rad
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Negenetski čimbenici koji utječu na plodnost ovaca

Radno iskustvo

 • 1987 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nastava

Nastava izvan Agronomskog fakulteta

 • Kozarstvo
  Veleučilište "Marko Marulić", Knin
 • Ovčarstvo
  Veleučilište "Marko Marulić", Knin

Znanstveni interesi

 • Tehnologije proizvodnje ovčjeg i kozjeg mesa, mlijeka i vune (vlakna)
 • Uzgoj i selekcija ovaca i koza, ponašanje ovaca i koza
 • Zaštita očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja

Usavršavanja

 • 25. 10. 2001. - 11. 11. 2001.: Faculty of Science, University of New Zealand (stručno)
 • 30. 11. 2000. - 03. 12. 2000.: Universita degli studi di Perugia, Faculti di Agrarie (stručno)
 • 01. 04. 1998. - 08. 04. 1998.: Bayerische Landesanstalt für Tierzucht, Grub (stručno)

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Karakterizacija i uskladba genotipa, fenotipa i tehnologija proizvodnje Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Genetski, reprodukcijski i proizvodni profil ovaca i koza uzgajanih u Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu završen
Karakterizacija proizvodnih i genetskih odlika domaćih životinja u Republici Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu završen
Valorizacija fenotipa i genotipa hrvatskih autohtonih pasmina domaćih životinja Sveučilište u Zagrebu završen
Genetske i fenotipske odlike izvornih hrvatskih pasmina ovaca MZOS završen
Mesne odlike hrvatskih pasmina ovaca MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Standardizacija mesnih odlika krčke ovce s ciljem stvaranja preduvjeta za zaštitu krčke janjetine Suradnja s gospodarstvom završen
Mogućnosti gospodarskog vrednovanja vune u Hrvatskoj VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi
Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede ESF u provedbi

Publikacije

 • 1. Kasap, Ante; Kaić, Ana; Širić, Ivan; Antunović, Zvonko; Mioč, Boro (2017). The random regression coefficient approach in analysis of earlygrowth of Alpine and Saanen kids. Small ruminant research. 150; 40-45.
  2.Klir, Željka; Castro-MOntoya, Joaquin Miguel; Novoselec, Josip; Molkentin, Joachim; Domaćinović, Matija; Mioč, Boro; Dickhoefer, Uta; Antunović, Zvonko (2017). Influence of pumpkin seed cake and extruded linseed on milk production and milk fatty acid profile in Alpine goats. Animal 11, 10; 1772-1778.
  3. Antunović, Zvonko; Novoselec, Josip; Šperanda, Marcela; Steiner, Zvonimir; Ćavar, Suzana; Pavlović, Nika; Valek Lendić, Kristina; Mioč, Boro; Paćinovski, Nikola; Klir, Željka (2017). Monitoring of blood metabolic profile and milk quality of ewes during lactation in organic farming. Mljekarstvo. 67, 4; 243-252.
  4. Ćurković, Matija; Ramljak, Jelena; Ivanković, Stanko; Mioč, Boro; Ivanković, Ante; Pavić, Vesna; Brka, Muhamed; Veit-Kensch, Claudia, Medugorac, Ivica
  (2016).The genetic diversity and structure of 18 sheep breeds exposed to isolation and selection. Journal of animal breeding and genetics 133, 1; 71-80.
  5. Luhken, Gesine; Krebs, Stefan; Rothammer, Sophie; Kupper, Julia; Mioč, Boro; Russ, Ingolf; Međugorac, Ivica (2016).The 1.78-kb insertion in the 3′-untranslated region of RXFP2 does not segregate with horn status in sheep breeds with variable horn status. Genetics selection evolution. 48, 78; 1-14.
  6. Antunović, Zvonko; Novoselec, Josip; Šperanda, Marcela; Klapec, Tomislav; Ćavar, Suzana; Mioč, Boro; Klir, Željka; Pavić, Valentina; Vuković, Rosemary (2015). Influence of dietary supplementation with selenium on blood metabolic profile and thyroid hormones activities in fattening lambs. Pakistan Veterinary Journal. 34, 2; 224-228.

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/139212?w_mentor=1

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=bdiafB8AAAAJ&hl=hr

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2014: Agronomski fakultet u Zagrebu
  Voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija Stočarstvo
 • 2013: Hrvatska agencija za hranu
  Član povjerenstva za zdravlje i dobrobit životinja
 • 2013: Ministarstvo poljoprivrede
  Predstavnik Agronomskog fakulteta u Povjerenstvu za uzgoj ovaca i koza
 • 2012 - 2017: Agronomski fakultet u Zagrebu
  Upravitelj zaklade Agronomskog fakulteta Sveučilišta uZgarebu
 • 2012: Agronomski fakultet u Zagrebu
  Prodekan za znanost
 • 2012: Sveučilište u Zagrebu
  Član Senata Sveučilišta u Zagrebu
 • 2011: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
  Pročelnik sekcije za stočarstvo
 • 2010: Agronomski fakultet u Zagrebu
  Voditelj poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti
 • 2008 - 2013: Hrvatska agencija za hranu
  Član Znanstvenog odbora za dodatke i proizvode ili tvari koje se koriste u proizvodnji hrane za životinje
 • 2008: Sveučilište u Zgarebu
  Član Povjerenstva za sveučilišno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2008: Agronomski fakultet u Zagrebu
  Član "Vijeća studija" Poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti
 • 2006: Mljekarski list
  Član Uređivačkog odbora
 • 2006: Ovčarsko-kozarski list
  Član Uređivačkog odbora
 • 2006: Sveučilište u Zgarebu
  Član Vijeća biotehničkog područja
 • 2005 - 2011: Agronomski fakultet u Zagrebu
  Voditelj diplomskog studija Proizvodnja i prerada mesa