Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Nina Jeran

Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost
Lokacija ureda: IV paviljon, prizemlje desno
telefon: +385 1 239 3707
e-mail: njeran ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: utorak 11-13

Nastava