Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Iva Šikuten, mag. ing. agr.

Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
Lokacija ureda: Fakultetsko dobro 10
telefon: +385 1 462 7977
e-mail: isikuten ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Akademske kvalifikacije

  • 2013 - 2016: Magistar inžinjer hortikulture
  • 2010 - 2013: Sveučilišni prvostupnik inžinjer hortikulture

Radno iskustvo

  • 2017 - : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za vinigradarstvo i vinarstvo
    Asistent

Nastava

Znanstveni interesi

  • Klonska selekcija
  • Kultura tkiva
  • Kemijski spojevi grožđa
  • Biotehnologija u vinogradarstvu

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Novi početak za stare hrvatske sorte vinove loze EU programi u provedbi

Publikacije

  • Preiner, Darko; Tomaz, Ivana; Marković, Zvjezdana; Stupić, Domagoj; Andabaka, Željko; Šikuten, Iva; Cenbauer, Darko; Maletić, Edi; Karoglan Kontić, Jasminka.(2017). Differences in chemical composition of 'Plavac mali' grape berries

Bibliografija (CROSBI): http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=894629

Google Scholar: http://scholar.google.hr/scholar?hl=en&q=Differences%20in%20chemical%20composition%20of%20%27Plavac%20mali%27%20grape%20berries&btnG=