Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Hrvoje Šandor

Lokacija ureda: 2. paviljon, 1. kat, soba 020
e-mail: hsandor ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Radno iskustvo

  • 2007 - : Agronomski fakultet
    kemijski tehničar

Znanstveni interesi

  • Analitičke metode u mljekarstvu