Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Dijana Plavljanić, dipl. ing.

Lokacija ureda: 2. paviljon, 1. kat
telefon: +38512393942
e-mail: dplavljanic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Akademske kvalifikacije

 • 1995 - 2007: Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije
  Stupanj diplomiranog inženjera prehrambene tehnologije na Prehrambeno - biotehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu (smjer – prehrambena tehnologija). Naslov rada : „Karakteristike začepljivanja membrana u membranskom bioreaktoru“

Radno iskustvo

 • 2012 - : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Stručni suradnik u Referentnom laboratoriju za mlijeko i mliječne proizvode, Zavod za mljekarstvo, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
 • 2011 - 2011: MTG d.o.o. poduzeće za graditeljstvo i trgovinu, Puškarićeva 1a
  Administrativni poslovi u organizacijskoj jedinici odjel ekonomskih poslova
 • 2005 - 2010: GRADAS d.o.o., Zagreb (Velika Gorica)
  Administrativni poslovi

Znanstveni interesi

 • Analitika mlijeka i mliječnih proizvoda
 • Laboratorijska tehnologija

Usavršavanja

 • 03. 12. 2014. - 03. 12. 2014.: Instrumentalia & Waters (mješovito)
  Seminar “Waters – UPLC instrumenti”
 • 22. 10. 2013. - 22. 10. 2013.: Hrvatsko mjeriteljsko društvo (stručno)
  Seminar “Upravljanje rizicima”
 • 04. 07. 2013. - 04. 07. 2013.: CroLab (stručno)
  Seminar “Kako (ne)pisati nesukladnost”

Publikacije

 • Špoljarić, J., Plavljanić, D., Radeljević, B., Horvat Kesić, I., Antunac, N., Havranek, J. & Mikulec, N. (2017) Control of Ewe and Goat Cheeses Labelling on the Croatian Market. Food and Nutritional Sciences, 8 (4), 379-391. doi:10.4236/fns.2017.84026.
 • Mirecki, S., Popović, N., Antunac, N., Mikulec, N. & Plavljanić, D. (2015) Technology and quality of Njeguši cheese. Mljekarstvo, 65 (4), 280-286.
 • Špoljarić, J., Mikulec, N., Plavljanić, D., Radeljević, B., Havranek, J. & Antunac, N. (2013) Proving the adulteration of ewe and goat cheeses with cow milk using the reference method of isoelectric focusing of γ-casein. Mljekarstvo, 63 (3), 115-121.

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?view_op=list_works&hl=en&user=jNpdlXwAAAAJ

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2014: Hrvatska mljekarska udruga (HMU)
  Članstvo