Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Mateja Kalčićek, mag. ing. agr.

Zavod za mljekarstvo
Lokacija ureda: 2. paviljon, 1. kat
telefon: +385 1 239 3904
e-mail: mkrga ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski, španjolski

Akademske kvalifikacije

 • 2013 - 2015: mag.ing. agronomije
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Radno iskustvo

 • 2015 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Stručni suradnik SZVO
  Zavod za mljekarstvo
  Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode

Znanstveni interesi

 • Analitika u mljekarstvu

Publikacije

 • Zdolec, Nevijo; Dobranić, Vesna; Filipović, Ivana; Krga, Mateja; Mikulec, Nataša.
  Nalaz patogenih bakterija i bakterija kvarenja u mlijeku iz mljekomata // Zbornik radova 6.
  Hrvatski Veterinarski Kongres s međunarodnim sudjelovanjem / Harapin, Ivica (ur.).
  Zagreb : Hrvatska veterinarska komora, Veterinarski fakultet u Zagrebu, 2016. 155-160
  (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 • Mikulec, Nataša; Radeljević, Biljana; Zamberlin, Šimun; Špoljarić, Jasminka; Horvat Kesić, Iva;
  Krga, Mateja; Antunac, Neven; Dobranić, Vesna; Filipović, Ivana; Zdolec, Nevijo.
  Kontrola kvalitete mlijeka iz mljekomata u cilju povećanja konkurentnosti proizvođača
  mlijeka // 42. hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem. Zbornik
  sažetaka / Volarić, Vera (ur.).Zagreb : Hrvatska mljekarska udruga, 2016. 73-74 (poster,domaća
  recenzija,sažetak,stručni).
 • Mikulec, Nataša; Radeljević, Biljana; Zamberlin, Šimun; Špoljarić, Jasminka; Horvat Kesić, Iva; Krga, Mateja; Antunac, Neven; Zdolec, Nevijo. Quality control of milk from milk vending machines // Arhiv za higijenu rada i toksikologiju / Šostar, Zvonimir (ur.). Zagreb : Institute for Medical Research and Occupational Health. Zagreb. Republic of Croatia., 2017. 51-51 (poster,stručni).

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2015 - 2017: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  VIP projekt - "Inovativna tehnologija u kontroli mljekomata u cilju povećanja kvalitete i konkurentnosti proizvođača mlijeka", Ministarstvo poljoprivrede, Vijeće za istraživanja u poljoprivredi (VIP). Doc.dr.sc Nataša Mikulec, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.