Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Katarina Martinko, mag. ing. agr.

Zavod za fitopatologiju
Lokacija ureda: 3. paviljon, 1. kat, broj sobe 029
telefon: +385 1 239 3665
e-mail: kmartinko ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: petak 12 sati do 14 sati

Radno iskustvo

  • 2016 - 2016: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
    Stručna suradnica za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na Zavodu za fitopatologiju
  • 2016 - : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
    Asistent na Zavodu za fitopatologiju

Nastava

Znanstveni interesi

  • Biljna mikologija
  • Mikologija (Morfologija, Dijagnostika i Taksonomija gljiva)
  • Mikorizne gljive u ekološkoj poljoprivredi

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=355065