Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Ivo Barić

Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
Lokacija ureda: Pokušalište Jazbina
telefon: +385 1 234 2011