Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Milan Poljak

prof. dr. sc. Milan Poljak

Department of Plant Nutrition
Lokacija ureda: 6. paviljon, 2. kat, broj sobe 126
telefon: +385 1 239 3861
e-mail: mpoljak ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: utorak od 10 do 12

Akademske kvalifikacije

 • 1992 - 1998: doktor biotehničkih znanosti - agronomija
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Utjecaj cinka na koncentraciju nekih iona i sadržaj biljnih pigmenata u tkivima kukuruza (Zea mays L.)
 • 1987 - 1991: magistar znanosti - ratarske kulture
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Utjecaj različitih nivoa gnojidbe cinkom na visinu i kvalitetu prinosa kukuruza
 • 1982 - 1986: diplomirani inženjer poljoprivrede - ratar
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Mogućnosti proizvodnje sjemenskog krumpira na Drežničkom polju

Radno iskustvo

 • 1987 - 2017: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za ishranu bilja
  2014- danas: redoviti profesor u trajnom zvanju
  2009-2014: redoviti profesor
  2003-2009: izvanredni profesor
  1999-2003: docent
  1992-1999: asistent
  1990-1992: stručni suradnik
  1987-1990: pripravnik

Nastava

Znanstveni interesi

 • ekofiziologija bilja - fenotipizacija
 • fiziologija stresa biljaka
 • recikliranje hranjiva
 • plodnost tla
 • ishrana bilja
 • poljoprivreda

Usavršavanja

 • 30. 08. 2004. - 30. 09. 2004.: University of Hohenheim Institute of Plant Nutrition (mješovito)
  Development of academic activities. TEMPUS Project: Reform of Agricultural Studies in Croatia
 • 15. 05. 2001. - 31. 05. 2001.: University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca (znanstveno)
  SNMA-Course, Cluj Napoca, Romania: Sustainable nutrient management in agriculture.
 • 11. 05. 1992. - 16. 05. 1992.: Wageningen Agricultural University (znanstveno)
  International postgraduate course, Gent, Belgium: Soil Pollution and Soil Protection.

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Inovativne tehnike u minimalnoj preradi krumpira (Solanum tuberosum) i njegova zdravstvena ispravnost nakon pripreme Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Zbrinjavanje mulja kroz proizvodnju energetskih kultura Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Inovativne tehnologije povećanja iskorištenja dušika u proizvodnji ječma Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Inovativne tehnologije povećanja iskorištenja dušika u proizvodnji ječma Sveučilište u Zagrebu završen
Inovativne tehnologije povećanja iskorištenja dušika u proizvodnji ječma Sveučilište u Zagrebu završen
Inovativno oplemenjivanje pšenice - brza fenotipizacija i selekcija potpomognuta DNA biljezima Europski socijalni fond završen
Integrirani uzgoj krumpira na kiselim tlima Hrvatske MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Inovacije u prehrani preživača u prirodnom uzgoju kao temelj održivosti i konkurentnosti u lovnom turizmu VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Organski malčevi u održivoj proizvodnji salate VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/139462

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=r64EHOIAAAAJ&hl=en&oi=ao