Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Ana Pospišil

prof. dr. sc. Ana Pospišil

Zavod za specijalnu proizvodnju bilja
Lokacija ureda: 6. paviljon, 3. kat
telefon: +385 1 239 3783
e-mail: apospisil ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: ponedjeljak 8-9

Akademske kvalifikacije

 • 1990 - 1997: Doktorska disertacija
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Procjena količine simbiozno vezanog dušika u usjevu soje s obzirom na hranidbu dušikom
 • 1987 - 1990: Poslijediplomski studij, magistarski rad
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Reakcija eksperimentalnih sorata ozimog ječma na gustoće sklopa, tretiranje sjemena različitim preparatima i tretiranje fungicidom u toku vegetacije
 • 1982 - 1987: Diplomski studij
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Uspješnost različitih tehnika križanja uljane repice

Radno iskustvo

 • 1987 - : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  2014. – danas redoviti profesor u trajnom zvanju
  2009. – 2014. redoviti profesor
  2004. - 2009. izvanredni profesor
  2000. - 2004. docent
  1997. - 2000. viši asistent
  1991. - 1997. asistent
  1988. - 1991. stručni suradnik – postdiplomant
  1987. - 1988. znanstveni novak

Nastava

Znanstveni interesi

 • Tehnologija proizvodnje žitarica i zrnatih mahunarki
 • Uzgoj alterntivnih kultura

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Uljarice i alternativne kulture u održivom sustavu ratarske proizvodnje Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Prinos i kvaliteta zrna i žetvenih ostataka uljane repice i pira u ovisnosti o sorti i gnojidbi dušikom Sveučilište u Zagrebu završen
Uljarice i alternativne kulture u održivom sustavu ratarske proizvodnje Sveučilište u Zagrebu završen
Uljarice i alternativne kulture u održivom sustavu ratarske proizvodnje Sveučilište u Zagrebu završen
Mogućnost uzgoja alternativnih žitarica u Republici Hrvatskoj MZOS završen
Održivi sustavi proizvodnje ratarskih kultura MZOS završen
Prag odluke za presijavanje kukuruza MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj (2017-2020) Suradnja s tijelima uprave u provedbi
Vrednovanje proizvodnje biljnih proteinskih krmiva VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi

Publikacije

 • Pospišil, Ana; Pospišil, Milan
  Ratarstvo - praktikum, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 2013 (sveučilišni prirucnik)
 • Pospišil, Ana
  Ratarstvo I. dio, Čakovec: Zrinski d.d., 2010 (sveučilišni udžbenik)

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/152883?w_mentor=1

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&pli=1&user=EoKcRFIAAAAJ