Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Marija Gadža, dipl. ing.

Zavod za specijalno stočarstvo
Lokacija ureda: Objekt D
telefon: +385 1 239 3809
e-mail: mgadza ( at ) agr.hr