Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Davor Gašparović

Zavod za mljekarstvo
Lokacija ureda: 2. paviljon, 1. kat
telefon: +385 1 239 3942
e-mail: dgasparovic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski