Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Milan Pospišil

prof. dr. sc. Milan Pospišil

Zavod za specijalnu proizvodnju bilja
Lokacija ureda: 6. paviljon, 3. kat
telefon: +385 1 239 3701
e-mail: mpospisil ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda 8-10 sati

Akademske kvalifikacije

 • 1990 - 1996: Doktorska disertacija
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Prinos i kvaliteta sjemena šećerne repe u ovisnosti o sklopu i gnojidbi dušikom
 • 1987 - 1990: Poslijediplomski studij, Magistarski rad
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Reakcija šećerne repe na način dorade sjemena i gnojidbu nekim organskim gnojivima
 • 1982 - 1987: Diplomski studij
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Proizvodnja šećerne repe na PIK-u Nova Gradiška u RJ Staro Petrovo Selo s gledišta zaštite

Radno iskustvo

 • 1987 - : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  2013. – danas redoviti profesor u trajnom zvanju
  2008. – 2013. redoviti profesor
  2002. - 2008. izvanredni profesor
  1999. - 2002. docent
  1997. - 1999. viši asistent
  1992. - 1997. asistent
  1988. - 1992. stručni suradnik – postdiplomant
  1987. - 1988. znanstveni novak

Nastava

Znanstveni interesi

 • Tehnologija proizvodnje šećerne repe, uljane repice, suncokreta, konoplje, uljanog lana i drugih industrijskih kultura
 • Medonosno bilje

Usavršavanja

 • 24. 08. 2006. - 30. 08. 2006.: University of Hoheinheim, Institute of Crops Production and Grassland Research (stručno)
 • 26. 06. 2005. - 10. 07. 2005.: University of Maribor (nastavno)

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Uljarice i alternativne kulture u održivom sustavu ratarske proizvodnje Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Unaprjeđenja u tehnologiji uzgoja šećerne repe sukladno načelima integrirane zaštite od štetnika Hrvatska zaklada za znanost završen
Prinos i kvaliteta zrna i žetvenih ostataka uljane repice i pira u ovisnosti o sorti i gnojidbi dušikom Sveučilište u Zagrebu završen
Uljarice i alternativne kulture u održivom sustavu ratarske proizvodnje Sveučilište u Zagrebu završen
Uljarice i alternativne kulture u održivom sustavu ratarske proizvodnje Sveučilište u Zagrebu završen
Evaluacija i rajonizacija sorata šećerne repe u R. Hrvatskoj MOZS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj (2017-2020) Suradnja s tijelima uprave u provedbi
Vrednovanje proizvodnje biljnih proteinskih krmiva VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi
Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede ESF u provedbi

Publikacije

 • Pospišil, Ana; Pospišil, Milan
  Ratarstvo - praktikum, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 2013 (sveučilišni prirucnik)
 • Pospišil, Milan
  Ratarstvo II. dio - industrijsko bilje, Čakovec: Zrinski d.d., 2013 (sveučilišni udžbenik)
 • Vratarić, Marija; Jurković, Draženka; Ivezić, Marija; Pospišil, Milan; Košutić, Silvio; Sudarić, Aleksandra; Josipović, Marko, Ćosić, Jasenka; Mađar, Stjepan; Raspudić, Emilija; Vrgoč, Damir
  Suncokret Helianthus annuus L., Osijek: Poljoprivredni institut Osijek, 2004 (monografija)

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/152914?w_mentor=1

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=llcfE6EAAAAJ&hl=hr

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2013: Ministarstvo poljoprivrede RH
  Predsjednik Povjerenstva za biljne genetske resurse Radne skupine za industrijsko bilje
 • 2013: Ministarstvo poljoprivrede RH
  Član Stručnog savjeta za praćenje stanja u proizvodnji i preradi žitarica i uljarica
 • 2013: Ministarstvo poljoprivrede RH
  Član Stručnog savjeta za praćenje stanja u proizvodnji i preradi u sektoru šećera
 • 2006: Ministarstvo poljoprivrede RH
  Član Povjerenstva za priznavanje sorti ratarskog bilja, povrća i cvijeća
 • 2006: Glasnik zaštite bilja
  Član uredništva časopisa
 • 2003: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Hrvatski i međunarodni simpozij agronoma
  Tajnik simpozija