Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Dragica Hradec

telefon: +385 01 239 3864