Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Aleksandra Gečević, mag. educ. soc.

Lokacija ureda: V. paviljon, prizemlje
telefon: +385 1 239 3696
e-mail: agecevic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: radnim danom od 09.30 do 11.30

Projekti

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi