Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Julijana Jelić

telefon: +385 01 239 4021
e-mail: jjelic ( at ) agr.hr