Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Žana Jukić, mag. educ. soc. / phil.

Lokacija ureda: 5. paviljon, prizemlje
telefon: +385 1 239 4093
e-mail: zjukic2 ( at ) agr.hr