Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Petrija Knežević

telefon: +385 1 239 3812
e-mail: pknezevic ( at ) agr.hr