Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Lovorka Kovačić, prof.

Lokacija ureda: 5. paviljon, prizemlje
telefon: +385 1 239 4094
e-mail: lkovacic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski, španjolski

Projekti

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi