Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Vinko Kozumplik, professor emeritus

Lokacija ureda: 6paviljon, 3 kat, broj sobe 301
telefon: +385 1 239 3849
e-mail: vkozumplik ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski, njemački, francuski

Akademske kvalifikacije

 • 1975 - 1978: Doktor znanosti
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Reagiranje cigarnog duhana na razmak sadnje, stadij i visinu zalamanja
 • 1969 - 1972: Magistar znanosti
  O.A.C Sveučilište Guelph, Kanada
  Heading response of orchard grass to photoperiod and temperature
 • 1961 - 1964: Diplomirani inženjer agronomije
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Troškovi proizvodnje sjena na području općine Sesvete

Radno iskustvo

 • 1987 - : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1976 - 1987: Duhanski Institut Zagreb
 • 1972 - 1976: Canada Agriculture- Eksperimentalna farma L,Assomption-Montreal
 • 1968 - 1971: O.A.C., Sveučilište Guelph, Kanada
 • 1965 - 1968: Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Zagreb

Nastava

Znanstveni interesi

 • Rekurentna selekcija kukuruza
 • Interakcija genotip x okolina
 • Oplemenjivanje duhana
 • Oplemenjivanje krmnih kultura

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=23053

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2010 - 2011: Duhanski Institut Zagreb
  Član Nadzornog odbora
 • 1999 - 2003: Bc Institut Zagreb
  Član Nadzornog odbora
 • 1998 - 2007: EUCARPIA
  Član Odbora i predstavnik Hrvatske
 • 1998 - 2000: Ministarstvo poljoprivrede RH
  Član Komisije za priznavanje sorata RH
 • 1996 - 2007: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Predstojnik Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
 • 1995 - 2006: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Član Odbora za međunarodnu suradnju Agronomskog fakulteta Zagreb
 • 1995 - 2006: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Član Odbora za doktorate
 • 1994 - 2009: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Član Vijeća
 • 1994 - 1996: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Predsjednik Odbora za poslijediplomske studije Agronomskog fakulteta Zagreb
 • 1993 - 1994: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Predstojnik Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
 • 1988 - 1991: Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Zagreb
  Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Zagreb, Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku i Zavoda za specijalnu proizvodnju bilja, Agronomskog fakulteta Zagreb