Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Filip Kranjčec

Zavod za melioracije
Lokacija ureda: 5. paviljon, 2. kat
telefon: +385 1 239 4078
e-mail: fkranjcec ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski