Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Klaudija Krizmanić

telefon: +385 1 239 4023
e-mail: kkrizmanic ( at ) agr.hr