Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Anita Kurilić

telefon: +385 01 239 3945
e-mail: alalic ( at ) agr.hr