Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Sandra Kušenić

Zavod za pedologiju
Lokacija ureda: 6. paviljon, 1. kat, soba 108
telefon: +385 1 239 3803
e-mail: slucin ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski