Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Sandra Kušenić

Tajništvo
Lokacija ureda: 6. paviljon, prizemlje
telefon: +385 1 239 4042
e-mail: slucin ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski