Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vinka Lakić

Pokušalište Šašinovec
Lokacija ureda: Šašinovečki Lug
telefon: +385 1 200 9601