Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Sanja Sikora

prof. dr. sc. Sanja Sikora

Zavod za mikrobiologiju
Lokacija ureda: 3. paviljon, 1. kat
telefon: +385 1 239 3880
e-mail: ssikora ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: ponedjeljak 12-14

Akademske kvalifikacije

 • 1992 - 1996: doktor biotehničkih znanosti
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Simbiozna učinkovitost prirodne populacije Bradyrhizobium japonicum izolirane iz nekih tala zapadne Slavonije
 • 1986 - 1990: magistar znanosti
  Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Novom Sadu
  Mikrobiološke karakteristike nekih antropogenih tala zapadne Slavonije
 • 1978 - 1983: diplomirani inženjer poljoprivrede
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Palež kruške - Erwinia amylovora (Burrill) Winslow

Radno iskustvo

 • 1986 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  2016- redoviti profesor u trajnom zvanju
  2009-2016: redoviti profesor
  2003- 2009: izvanredni profesor
  1998-2003: docent
  1997-1998: viši asistent
  1992-1997 asistent
  1990-1992: znanstveni asistent
  1989-1990: istraživač suradnik
  1986-1989: pripravnik

Nastava

Znanstveni interesi

 • biološka fiksacija dušika
 • mikrobiologija tla
 • mikrobna ekologija
 • bioraznolikost prirodnih populacija korisnih mikroorganizama
 • karakterizacija i selekcija autohtonih sojeva kvržičnih bakterija

Usavršavanja

 • 08. 03. 2006. - 29. 03. 2006.: Brazilian Agricultural Research Corporation, National Soybean Research Center – Embrapa Soybean, Laboratory of Soil Biotechnology, Londrina, Parana, Brasil (znanstveno)
  dr. Mariangela Hungria, Identifikacija autohtonih sojeva B. japonicum primjenom različitih PCR metoda, Kontrola kvalitete cjepiva za bakterizaciju leguminoza, Procjena simbiozne učinkovitosti sojeva B. japonicum
 • 01. 10. 1998. - 31. 10. 1998.: National Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms, Budimpešta, Mađarska (znanstveno)
  dr. Judit Tornai-Lehoczki, Identifikacija i karakterizacija kvasaca primjenom tradicionalnih i molekularnih metoda
 • 05. 05. 1993. - 28. 05. 1993.: Elchrom Scientific AG, Horgen, Švicarska, (znanstveno)
  dr. Branko Kozulić, Molekularne metode u identifikaciji bakterijskih sojeva

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Fenotipska i genotipska karakterizacija bakterijskih kultura izoliranih iz različitih agroekosustava Sveučilište u Zagrebu završen
Mikroinkapsulacija korisnih bakterija u poljoprivredi Sveučilište u Zagrebu završen
Povećanje vijabilnosti korisnih bakterija s potencijalom primjene u različitim agroekosustavima Sveučilište u Zagrebu završen
Primjena korisnih mikrobnih populacija u integriranoj poljoprivredi Sveučilište u Zagrebu završen
Fenotipska i molekularna karakterizacija prirodnih populacija rizobija koje noduliraju lucernu (Medicago sativa L.) Sveučilište u Zagrebu završen
Hranidbeni potencijal krmnih kultura za prehranu divljači MZOS završen
Korisne mikrobne zajednice u održivom uzgoju leguminoza MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Mikrobna biotehnologija u funkciji povećanja konkurentnosti proizvodnje graha VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/85451?w_mentor=1

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=P7JrRXEAAAAJ&hl=hr

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2004 - 2008: Državni zavod za norme i mjeriteljstvo
  Tehnički pdbpr Kakvoća tla- biološke metode ispitivanja (TO 190
 • 2004 - 2008: Hrvatska agencija za hranu
  Savjetodavno vijeće - član
 • 2003 - 2006: Nacionalni koordinacijski odbor za provođenje projekta "Razvitak okvira nacionalne biološke sigurnosti"