Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Višnjica Loje, dipl. ing.

Zavod za hranidbu životinja
Lokacija ureda: 2. paviljon, prizemlje desno, soba broj 001
telefon: +385 1 239 3822
e-mail: vloje ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski